TOP

Turizm

KKTC’nin sosyo-ekonomik gelişmesinde ve kaynak yaratılmasında öncelikli sektör olarak ele alınan turizm sektörünün özel teşvikler ile desteklenmesi, temel bir politika olarak kabul edilmiştir. 1987 yılında çıkarılan Turizm Teşvik Yasası ile söz konusu sektörde hızlı bir gelişme görülmüş, turizm gelirleri, turist sayısı, turistik tesis ve yatak sayısında önemli ölçülerde artış sağlanmıştır.


 1977 senesinde 3265 olan yatak sayısı, 2000 yılında 10.520’ye ulaşmış ve 198.3 milyon dolarlık bir turizm gelirine ulaşılmıştır. Güney Kıbrıs’a yılda 3 milyon turist gelmekte, buna karşılık Kuzey Kıbrıs’a gelen turist sayısı 250 binde kalmaktadır. Son yıllarda doluluk oranı %30’ların üzerine çıkarılamamıştır. Adaya gelen turistler genellikle İngiliz, Alman ve Türk turistlerden ibarettir.

KKTC üzerinde dünya devletlerinin kurmuş olduğu ekonomik, siyasî ve ticarî ambargo sonucu direkt uçak ve gemi seferlerinin yapılamaması, Kuzey Kıbrıslı yöneticileri, turistleri Türkiye üzerinden dolaylı olarak Kıbrıs’a getirme plânları yapmaya zorlamış ve tur operatörleri ile anlaşma yapılarak Türkiye’ye gelen turistlere bir günlüğüne Kuzey Kıbrıs’ı görme imkânı sağlamaya çalışılmaktadır.